<<<  Medjugorje - osnovna stran <<<

>>> Romanje v Medjugorje - spored >>>

        
Prijava za romanje v Medjugorje - vpis po internetu
 
od 3. do 5. September 2018 

če ti kaj ni jasno ali če imaš kakšne posebne želje in vprašanje, se raje prijavi po telefonu

Prijavljam se za romanje v Medjugorje - od 3. do 5. September 2018

(potrebno je izpolnit vsa polja označena z zvezdico)

Ime:   *
Priimek:   *
Kraj bivanja:   *
E-mail:   *
Telefon:   *
  Na avtobus bom vstopil na postaji:
 
(izberi postajo s seznama s puščico na desni)
    *
Ob odhodu bom poravnal bom stroške romanja: 120 €
(potrdi polje s kljukico, če se strinjaš)
   *
Imam veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list:
(potrdi polje s kljukico, če je res)
   *

....
P
oleg sebe še prijavljam:
(imena loči z vejico, in napiši, če gre za skupino ali družino, ki želi biti skupaj, kakšne posebne želje, itd...)

               

Morebitni dodatni komentar, pripombe, ali vprašanje: